Tłumaczenia poświadczone

Poniżej znajdą Państwo przykłady dokumentów i pism, jak również sytuacji, które mogą wymagać formy tłumaczenia poświadczonego (tzw. przysięgłego). Tłumaczenia takie sporządzane są dla sądów, prokuratur, policji, organów administracji państwowej oraz dla osób fizycznych.
Tłumaczenia pisemne:
– pisma i dokumenty w postępowaniu sądowym karnym oraz cywilnym (wezwania, pozwy, pełnomocnictwa, postanowienia, wnioski etc.)
– pisma w sprawach gospodarczych i rejestrowych
– pisma i umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym
– akty notarialne (pełnomocnictwa, umowy, oświadczenia, testamenty w formie aktu notarialnego)
– umowy cywilnoprawne (sprzedaży, najmu, leasingu, etc.)
– dokumenty metrykalne (akty urodzenia, ślubu, etc.)
– dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport)
– dyplomy i świadectwa
Tłumaczenia ustne:
– sądowe
– przed urzędami
– podczas podpisywania aktów notarialnych
– podczas czynności na policji i w prokuraturze