Tłumaczenia o tematyce budowlanej

• dokumentacja przetargowa

• dokumentacja projektowa i techniczna

• dokumentacja prawna

• dzienniki budów

• instrukcje obsługi

• karty charakterystyki produktu (NSDS)

• katalogi i broszury

• korespondencja w ramach kontraktu

• normy i rozporządzenia

• patenty

• podręczniki użytkownika

• specyfikacje techniczne

• strony internetowe