Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne:
– teksty o tematyce ogólnej
– teksty prawne i prawnicze
– teksty o tematyce biznesowo-ekonomicznej
– teksty techniczne o tematyce budowlanej
Tłumaczenia ustne:
– rozmów i spotkań biznesowych
– szkoleń i warsztatów
– uroczystości oficjalnych i prywatnych
– innych wydarzeń, podczas których obecność tłumacza jest niezbędna
Lokalizacja stron internetowych, aplikacji oraz oprogramowania
Transkrypcja oraz tłumaczenie plików audio i video
Informacje na temat tłumaczenia poświadczonego znajdą Państwo w zakładce Tłumaczenia poświadczone.